De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Baijot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Baijot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Baijot

Cumuleo