De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Balsacq

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Colette Balsacq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Colette Balsacq

Cumuleo