De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Barnstijn

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Barnstijn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Barnstijn

Cumuleo