De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Barridez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Barridez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Barridez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Barridez

Cumuleo