De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Barthelemy

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yves Barthelemy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yves Barthelemy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yves Barthelemy

Cumuleo