De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Barvais

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Barvais

Cumuleo