De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Beckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Beckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Beckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Beckers

Cumuleo