De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Beckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Beckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Victor Beckers

Cumuleo