De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Manuel Bejarano Medina

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Bejarano Medina
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Bejarano Medina

Cumuleo