De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Beucken

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Beucken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Beucken

Cumuleo