De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Bidoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Véronique Bidoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Véronique Bidoul

Cumuleo