De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Binnemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Binnemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Binnemans

Cumuleo