De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Vanderpoorten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marleen Vanderpoorten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marleen Vanderpoorten

Cumuleo