De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Bodart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Bodart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Bodart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Bodart

Cumuleo