De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Bogaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Bogaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Bogaert

Cumuleo