De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Boonen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Boonen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Boonen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Boonen

Cumuleo