De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Germain Vandesompele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Germain Vandesompele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Germain Vandesompele

Cumuleo