De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Bouvier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Bouvier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Bouvier

Cumuleo