De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Bracaval

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Bracaval
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Bracaval

Cumuleo