De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Bracquene

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hans Bracquene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hans Bracquene

Cumuleo