De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claire Vandevivere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Claire Vandevivere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Claire Vandevivere

Cumuleo