De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Braeckman

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Dominique Braeckman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dominique Braeckman

Cumuleo