De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Breugelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Kris Breugelmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Kris Breugelmans

Cumuleo