De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Brichard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Brichard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Brichard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Brichard

Cumuleo