De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Broisson

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Broisson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Broisson

Cumuleo