De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magali Brotcorne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Magali Brotcorne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Magali Brotcorne

Cumuleo