De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Brouhon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Brouhon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Brouhon

Cumuleo