De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Brouir

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Brouir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Brouir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Brouir

Cumuleo