De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Théodore Bruyere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Théodore Bruyere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Théodore Bruyere

Cumuleo