De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bartholomeus Buckinx

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bartholomeus Buckinx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bartholomeus Buckinx

Cumuleo