De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Buysens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Buysens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Buysens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Buysens

Cumuleo