De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Buysse (baron)

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Buysse (baron)
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Buysse (baron)

Cumuleo