De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Vandroogenbroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Frans Vandroogenbroeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Frans Vandroogenbroeck

Cumuleo