De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Vandyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Albert Vandyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Albert Vandyck

Cumuleo