De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Capelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Capelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Capelle

Cumuleo