De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Caprasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Caprasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Caprasse

Cumuleo