De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josiane Caproens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josiane Caproens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josiane Caproens

Cumuleo