De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André-Hector Capron

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André-Hector Capron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André-Hector Capron

Cumuleo