De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Denise Champagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Denise Champagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Denise Champagne

Cumuleo