De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vangrunderbeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Vangrunderbeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Vangrunderbeeck

Cumuleo