De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luigi Chianta

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luigi Chianta
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luigi Chianta
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luigi Chianta

Cumuleo