De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Vanhaeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Monique Vanhaeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Monique Vanhaeren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Monique Vanhaeren

Cumuleo