De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonja Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Sonja Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sonja Claes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sonja Claes

Cumuleo