De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Claisse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Claisse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Claisse

Cumuleo