De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vanhamel

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Vanhamel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Vanhamel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Vanhamel

Cumuleo