De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Claus

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Henri Claus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Henri Claus

Cumuleo