De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudi Cloots

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudi Cloots
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudi Cloots

Cumuleo