De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Closon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Closon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Closon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincent Closon

Cumuleo