De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Colin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christiane Colin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christiane Colin

Cumuleo