De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Collard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Collard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Collard

Cumuleo